mojeauto.pl

Forum motoryzacyjne

Szukaj na forum

O forum

Regulamin korzystania z forum serwisu mojeauto.pl

 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej "regulaminem", określa warunki i zasady uczestnictwa w obsługiwanym przez spółkę Motor-Presse Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w ramach serwisu internetowego mojeauto.pl, forum polegającym na wzajemnej wymianie przez użytkowników tego serwisu informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy związane treściowo z tematyką serwisu.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady forum. Uczestnictwo w forum jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Dostęp do forum jest bezpłatny i posiadają go wszyscy użytkownicy sieci Internet.
 3. Uczestnik forum publikuje swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Motor-Presse Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na forum.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników forum wypowiedzi naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, oraz wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, w tym w szczególności:
  • zawierających określenia obraźliwe, wulgarne lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich,
  • propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki,
  • obrażających osoby publiczne, inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
  • posiadających charakter pornograficzny,
  • zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
  • naruszających prawa autorskie innych osób.
 5. Niedopuszczalne jest ponadto umieszczanie przez uczestników na forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie.Niedopuszczalne jest również zamieszczanie wypowiedzi, które:
  • zawierają linki do prywatnych stron www,
  • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  • są reklamami, spamem lub stanowią ofertę, zaproszenie do rokowań lub zaproszenie do składania ofert,
  • nie mają nic wspólnego z komentowanym tematem.
 6. Motor-Presse Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania wypowiedzi naruszających ograniczenia zawarte w pkt. 3, 4 i 5 regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w forum w stosunku do osób naruszajšcych w sposób notoryczny te postanowienia.
 7. Ujawnienie przez Motor-Presse Polska sp. z o.o. adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem przy zamieszczaniu wypowiedzi może nastąpić wyłacznie za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Motor-Presse Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie forum wynikłe ze złego stanu i niewłaściwego działania sieci Internet, jak również wynikające z działalności innych podmiotów, a także spowodowane siłą wyższą.
 9. Motor-Presse Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu forum wynikających z konieczności naprawy, rozbudowy, zmiany konfiguracji, wymiany lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.
 10. Użytkownik publikujący swoje wypowiedzi na forum, upoważnia nieodpłatnie Motor-Presse Polska sp. z o.o. do:
  • zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera,
  • obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów serwisu,
  • publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez użytkownika wypowiedzi w sieci Internet,
  • włączania wypowiedzi do innych utworów i tworzenia opracowań,
  • umieszczania wypowiedzi w bazach danych.
 11. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. Motor-Presse Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w każdym czasie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.
Mojeauto.pl - motoryzacja w Internecie | Copyright © Motor-Presse Polska sp. z o. o. 1999-2021